1. Zorg en welzijn
Begroting na wijziging € 72.657.151
Realisatie € 68.339.291
Resultaat € 4.317.860
2. Werk, inkomen en onderwijs
Begroting na wijziging € 45.619.180
Realisatie € 45.466.329
Resultaat € 152.851
3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
Begroting na wijziging € 15.532.316
Realisatie € 15.083.812
Resultaat € 448.504
4. Veiligheid
Begroting na wijziging € 4.868.243
Realisatie € 5.125.690
Resultaat € -257.447
5. Mobiliteit en openbare ruimte
Begroting na wijziging € 15.714.314
Realisatie € 15.705.398
Resultaat € 8.916
6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied
Begroting na wijziging € 1.473.066
Realisatie € 1.090.404
Resultaat € 382.662
7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Begroting na wijziging € 5.688.291
Realisatie € 5.945.876
Resultaat € -257.584
8. Economie en vrije tijd
Begroting na wijziging € 1.636.973
Realisatie € 3.261.893
Resultaat € -1.624.920
9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
Begroting na wijziging € 19.978.013
Realisatie € 19.945.108
Resultaat € 32.906
10. Financiën en belastingen
Begroting na wijziging € -183.459.666
Realisatie € -184.634.308
Resultaat € 1.174.642